page view image

Festkonsert for Harbhajan Singh Bansal

Informasjon
event image

En rekke sterke musikere med Harpreet Bansal i spissen hyller den indiske kulturpersonligheten og læremesteren 50 år etter at han kom til Norge for å undervise i ragatradisjonen. En kulturbærer skal feires!

Starter 20:00

riksscenen