page view image

Marianna Sangita Røe & Trondheim Jazz Orkester - Spiti/Hjem

OSLO WORLD / RIKSSCENEN

Informasjon
event image

SALGSSTART 12. MARS KL 12:00 


Dørene åpner 18:00 

Konsertstart 19:00


Marianna Sangita & Trondheim Jazz Orchestra - ΣΠΊΤΙ/Hjem 


Home is where the beat is. 


Marianna Sangita Angeletaki Røes ΣΠΊΤΙ/Hjem is a deeply personal, ambitious musical work spanning several musical traditions. The singer and percussionist has built what might be the most stylistically diverse version of the legendary Trondheim Jazz Orchestra to date, including practitioners of joik, greek folk music, arabic maqam, carnatic music and balkan traditions. The music is based in Røes own studies of the maqam tradition in Crete, as well as her search for a sense of home in the world, a reconciliation of her Norwegian and Greek roots. It is based around monophone melodies and rhythms, common in several music traditions, shared and toyed with by the many gifted musicians present. 


In addition to telling her own story, ΣΠΊΤΙ/Hjemwas also Mariannas way of pushing Norwegian improvised music in a positive direction. It is more diverse than ever, but an orchestra such as this, where jazz is just one of many perspectives on improvisation and interplay, feels like something new. There are moments of intimacy and introspection in these songs – but when the members of ΣΠΊΤΙ/Hjem meet up on stage it also feels like a grand social occasion, filling venues with joy, rhythmical ecstasy and dreams of new musical possibilities.   ***


Hjemme er der rytmen er. 


Marianna Sangita Angeletaki Røes ΣΠΊΤΙ/Hjem er et dypt personlig, ambisiøst verk som spenner over flere musikalske tradisjoner. Sangeren og perkusjonisten har satt sammen det som muligens er den mest stilmessig mangfoldige versjonen av legendariske Trondheim Jazzorkester til dags dato. Her hører vi utøvere av joik, gresk folkemusikk, arabisk maqam, karnatisk musikk og balkantradisjoner. Musikken er inspirert av Røes egne studier av maqam-tradisjonen på Kreta, samt hennes søken etter en følelse av hjemme i verden, en forsoning av hennes norske og greske røtter. Den er basert på monofone melodier og rytmer, fellesstoff i flere musikktradisjoner, som blir delt på og lekt med av de mange begavede musikerne på scenen. 


I tillegg til å fortelle sin egen historie, har ΣΠΊΤΙ/Hjem også vært Mariannas måte å gi norsk improvisert musikk et lite puff i positiv retning. Det er mer mangfoldig enn noen gang, men et orkester som dette, hvor jazz bare er ett av mange perspektiver på improvisasjon og samspill, føles som noe nytt. Det finnes øyeblikk av intimitet og introspeksjon i disse låtene – men når medlemmene av ΣΠΊΤΙ/Hjem møtes føles det også som et storslått sosialt heng, som fyller arenaer med spilleglede, rytmisk ekstase og drømmer om nye musikalske muligheter.

  

#osloworld #riksscenen