page view image

Reir

Lilleriksen

Informasjon
event image

Det er godt å vere på kjente plassar, godt å gøyme seg i reiret. Men no og då må vi ta steget ut, fri oss frå det trygge, utforske det som er på utsida i denne vakkerpoetiske framsyninga.


Billettluka åpner 12:30, arrangementet starter 13:00

lilleriksen riksscenen barnekonsert barneforestilling